Mantis Hakkında

Sorumluluk taşıyoruz, ülkemizin ve toplumumuzun sürdürülebilir gelişimini destekliyoruz.

İlgi Alanımız

Arama
Bilgi erişim
Veri madenciliği
Endüstri 4.0
Resim işleme
Alan ontolojileri
Bilgi haritalama
Yazılım geliştirme süreçleri
Karar destek ve uzman sistemler
Sosyal medya takibi ile analizi

Misyon

Mantis'in koyduğu hedeflerin başında Türkçe odaklı arama ve büyük veri teknolojilerinde lider olmak, kazandığı deneyimi milli çıkarlara hizmet etmek üzere kullanmak gelmektedir.

Teknoloji odaklı şirketimiz bu hedefler ışığında, tüm iş ortakları ve müşterilerinin gereksinimlerine uygun hizmetleriyle, ulusal ve uluslararası bağlamda sektörün en önde gelen ve saygın kuruluşu olmaya çalışacaktır.

Mantis Software Company

Vizyon

Milli değerlerimize ve çıkarlarımıza hizmet etmek için okullar, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak; bilimi ve öğrenimi ve özgün fikirleri desteklemektir.

Arama, veri madenciliği, bilgi erişimi, endüstri 4.0, sosyal medya takibi ve analizi konularında teoriyi pratiğe dönüştürmektir.

Hiçbir zaman kaybetmeyeceği amatör ruh, rasyonalite ve bilimle özdeşleşerek Mantis’in sürekli daha ileriye gitme ilkesine katkı sağlamaktır.

Amacımız

Müşteri beklentilerini, ileri teknolojileri, yeni ürünleri ve hizmetleri içeren mükemmel çözümlerle karşılayarak, büyümek ve paydaşlarına artan katma değerleri kazandırmaktır.

İlkemiz

En önemli ilkemiz dürüst olmaktır. Çünkü dürüstlük; çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımızın bize duyduğu güvenini artırır, inancı sürekli kılar.

İşimiz

Sorunlara seyirci kalmak yerine, sorumluluk duygusu gelişmiş, çevreye duyarlı insan kaynağımızı, özgün fikirlere dayalı projelerle yönlendirerek topluma yararlı olmaktır. Gelecek için bugünden başlayarak toplumda fark yaratmak mümkündür.

Kalite Politikası ve BGYS Politikası
Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ana teması; MANTİS içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak, Kalite ve Bilgi Güvenliği standartlarına göre ilgili yasal şartları sağlamaktır. Bu doğrultuda Entegre Politikamızın amacı;
− İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı MANTİS'in bilgi varlıklarını korumak, iş proseslerinin gerektirdiği şekilde bilgiye erişebilirliği sağlamak, yasal mevzuat şartlarını karşılamak.
− Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak. Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi, Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi.
− Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
− Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
− Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor edilmesi ve BGYS Yöneticisi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
− İş süreklilik planlarını hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
− Bilgi Güvenliği konusunda ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
− Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
− Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için işin gereklerini eksiksiz karşılamak.
− Müşteri beklentilerini karşılayabilme kabiliyetini en üst seviyede tutmak.
− Sektöründe hizmet kalitesini yükseltip rekabeti en üst seviyeye taşımak
− Hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ile Müşteri zaman kaybını en aza indirmek.

15.02.2019
Genel Müdür