Mantis Hakkında

Sorumluluk taşıyoruz, ülkemizin ve toplumumuzun sürdürülebilir gelişimini destekliyoruz.

İlgi Alanımız

Arama
Bilgi erişim
Veri madenciliği
Endüstri 4.0
Resim işleme
Alan ontolojileri
Bilgi haritalama
Yazılım geliştirme süreçleri
Karar destek ve uzman sistemler
Sosyal medya takibi ile analizi

Misyon

Mantis'in koyduğu hedeflerin başında Türkçe odaklı arama ve büyük veri teknolojilerinde lider olmak, kazandığı deneyimi milli çıkarlara hizmet etmek üzere kullanmak gelmektedir.

Teknoloji odaklı şirketimiz bu hedefler ışığında, tüm iş ortakları ve müşterilerinin gereksinimlerine uygun hizmetleriyle, ulusal ve uluslararası bağlamda sektörün en önde gelen ve saygın kuruluşu olmaya çalışacaktır.

Mantis Software Company

Vizyon

Milli değerlerimize ve çıkarlarımıza hizmet etmek için okullar, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak; bilimi ve öğrenimi ve özgün fikirleri desteklemektir.

Arama, veri madenciliği, bilgi erişimi, endüstri 4.0, sosyal medya takibi ve analizi konularında teoriyi pratiğe dönüştürmektir.

Hiçbir zaman kaybetmeyeceği amatör ruh, rasyonalite ve bilimle özdeşleşerek Mantis’in sürekli daha ileriye gitme ilkesine katkı sağlamaktır.

Amacımız

Müşteri beklentilerini, ileri teknolojileri, yeni ürünleri ve hizmetleri içeren mükemmel çözümlerle karşılayarak, büyümek ve paydaşlarına artan katma değerleri kazandırmaktır.

İlkemiz

En önemli ilkemiz dürüst olmaktır. Çünkü dürüstlük; çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımızın bize duyduğu güvenini artırır, inancı sürekli kılar.

İşimiz

Sorunlara seyirci kalmak yerine, sorumluluk duygusu gelişmiş, çevreye duyarlı insan kaynağımızı, özgün fikirlere dayalı projelerle yönlendirerek topluma yararlı olmaktır. Gelecek için bugünden başlayarak toplumda fark yaratmak mümkündür.

Kalite Politikası ve BGYS Politikası

Faaliyet Gösterdiğimiz Bilişim Sektöründe;
- Yasal Mevzuat ve düzenleyici gereksinimler ile sözleşmelere Tam Uygunluk,
- Bilgi Güvenliğini sağlamak ve Müşteri Beklentilerini Karşılayabilme Kabiliyetini En Üst Seviyede Tutmak,
- Hizmet süreçlerini iyileştirilmesi ile Müşterinin Zaman Kaybını en aza İndirmek,
- BGYS kurulumu ve sürdürülmesinin Risk yönetimi bağlamında düzenlenmesi,
- Şirket ve müşteri bilgi güvenliğinin sağlanarak risk işleme faaliyetine süreklilik kazandırmak,
- Bilgi güvenliğine verilen önem doğrultusunda Şirket Risk değerlendirme yaklaşımını oluşturmak ve risk seviyelerini tanımlamak,
- Konusunda Uzman Personellerle Çalışmak,
- Sürekli Gelişim İçin Eğitim Organizasyonlarıyla yetkin Personelin eğitim, yeterlilik ve bilinç seviyesini arttırmak,
- Gelişen Teknolojik Altyapıyı Yakından Takip Etmek,
- Sektördeki Hizmet Kalitesini Yükseltip Rekabeti En Üst Seviyeye Taşımak.

Genel Müdür
02.06.2014