Çözümlerimiz

Büyük Veri Analizi

Milyarlarca verinin gerçek zamanlı olarak işlenmesi, temizlenmesi ve anlamlı bilgiler çıkarılması için gerekli altyapı ve çözümleri sunar. Büyük veri analizi ile elde edilen bilgiler, kolay anlaşılır arayüzler üzerinden kullanıcılarının dikkatine sunulur.

Yapay Zeka

Büyük veri kümeleri üzerinde makine öğrenmesi yöntemleri ile oluşturulan modeller kullanılarak, verilerin otomatik olarak sınıflandırılması sağlanır. Oluşturulan akıllı modeller sayesinde, kararları insanlar yerine makinelerin otomatik ve büyük bir doğrulukla oluşturması sağlanır.

Arama Teknolojileri

Büyük belge ve veri kümeleri üzerinde, gelişmiş sorgulama yeteneklerinin sunulduğu arama motoru çözümlerini sunar. Milyonlarca verinin hızla işlenmesi ve erişilebilir hale getirilmesi için gerekli teknolojileri sağlar.

Süreç Yönetimi

Kurumunuzu iş süreçlerinin analiz edilmesi, otomatize edilmesi, yürütülmesi, belgelenmesi ve performansının ölçülebilmesi için gerekli yazılım çözümlerini sunar.

Karar Destek Sistemleri

Gerçek zamanlı ve büyük veriler üzerinde, kural tabanlı ya da karmaşık olay işleme tekniklerini kullanarak en hızlı ve doğru kararların üretilmesini sağlayan yazılım servisleri sunar.

Endüstri 4.0

Endüstride kullanılan SCADA, IOT ve sensörler tarafından üretilen milyonlarca veriyi gerçek zamanlı olarak analiz ederek, anlamlandıran, analiz sonuçlarını kolay, anlaşılır ve etkileşimli arayüzler üzerinden kullanıcılara sunan büyük veri analiz çözümleri sağlar.

Sağlık Bilişimi

Sağlık verileri üzerinde makine öğrenme ve yapay zeka yöntemleri kullanarak, yenilikçi, hızlı ve başarımı yüksek, teşhis, tedavi, kişisel koçluk sistemi ve akıllı sağlık servisleri sunar.

Metin Madenciliği

Belge ya da metinler üzerinde doğal dil işleme ve makine öğrenme yöntemleri kullanarak; resimden metne dönüştürme, metni parçalarına ayırma, dil tespiti, varlık ismi tespiti, gövdeleme ve kelime istatistikleri çıkarma gibi yazılım servisleri sunar.

Sosyal Medya Analizi

Farklı sosyal medya mecralarından toplanan verilerin anlık olarak işlenmesi ve analiz edilmesini sağlayarak kullanıcılarına gelişmiş kullanıcı ve mecra analizleri sunar.

Ontoloji Yönetimi

Alana özel kavramlar arasında anlamsal ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve bu anlamsal ilişkiler göz önüne alınarak verinin anlamsal olarak sorgulanmasını sağlayan altyapı ve yazılım servisleri sunar.

Chatbot

Kullanıcılar tarafından sorulan soruları, yapay zeka ve doğal dil işleme yöntemleri kullanarak, bilgi tabanında tanımlı sorularla, büyük bir doğrulukla eşleştirerek, uygun yanıtların otomatik olarak sunulmasını sağlar.

Model Güdümlü Programlama

Büyük ve karmaşık problemleri kolayca anlayabilmek, anlatabilmek ve çözümleyebilmek için görsel ya da metinsel olarak oluşturulan modellerin yazılım sistemleri ile entegrasyonunu sağlayarak, endüstriyel problemlerin çözümü için gerekli altyapı servislerini sağlar.

Görüntü İşleme

Görüntüler üzerindeki örüntü ve anlamlı ifadelerin elde edilebilmesi için ön işleme, öznitelik çıkarsama, iyileştirme gibi temel görüntü işleme yaklaşımlarını derin öğrenme yöntemleri ile birleştirerek probleme özel güçlü çözümler sunar.