Kalite Standartlarımız

Mantis, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini biraraya getirdiği "Entegre Yönetim Sistemi" ile yönetilmektedir. Firmamız bu entegre yönetim sistemi ile gereksinim ve standartların ortak olarak karşılanmasına yönelik el kitapları, prosedürler ve talimatlar oluşturarak, işleyişin planlandığı, yönetildiği, etkinliğinin sürekli olarak iyileştirildiği bir sistemler bütünü oluşturmayı amaçlamaktadır. Bütünleşik yönetim sistemimiz sayesinde; müşteri odaklı yapılanma, çalışanların yönetimsel süreçlere aktif katılımı, yönetimde geri bildirimlere dayanan sistem yaklaşımı, veriye dayalı karar alma, dinamik süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme hedeflenmektedir.

ISO 9001 - ISO 27001 TÜRKAK