Kalite ve BGYS Politikamız

Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ana teması; MANTİS içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak, Kalite ve Bilgi Güvenliği standartlarına göre ilgili yasal şartları sağlamaktır. Bu doğrultuda Entegre Politikamızın amacı;

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı MANTİS' in bilgi varlıklarını korumak, iş proseslerinin gerektirdiği şekilde bilgiye erişilebilirliği sağlamak, yasal mevzuat şartlarını karşılamak.
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:

  Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

  Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

  Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi.

 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor edilmesi ve BGYS Yöneticisi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planlarını hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için işin gereklerini eksiksiz karşılamak.
 • Müşteri beklentilerini karşılayabilme kabiliyetini en üst seviyede tutmak.
 • Sektöründe hizmet kalitesini yükseltip rekabeti en üst seviyeye taşımak.
 • Hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ile Müşteri zaman kaybını en aza indirmek.

06.02.2021
Genel Müdür