MIND 4.0 Büyük Veri Analiz Platformu

MIND 4.0 Büyük Veri Analiz Platformu, endüstride kullanılan Scada, IoT ve Sensörler tarafından üretilen milyonlarca veriyi, gerçek zamanlı olarak analiz ederek anlamlandıran, analiz sonuçlarını kolay anlaşılır ve etkileşimli dashboardlar üzerinden sunan büyük veri analiz platformudur.

Ne işe yarar?

Mind 4.0 Büyük Veri Analiz Platformu sayesinde, işletmenizde bulunan Scada, IoT, Sensör, veri tabanı ve LOG verilerini gerçek zamanlı olarak analiz edebilir, analiz sonuçlarına göre otomatik aksiyon alınmasını sağlayabilir, hata durumlarını gözleyebilir, belirlenen kurallara göre alarmlar, uyarılar üretebilir, anomalileri tespit edebilir ve tüm bunları istediğiniz formatta raporlayabilirsiniz.

Gerçek Zamanlı Analiz

İleri düzey altyapısı sayesinde yüksek performans ve düşük gecikme ile gerçek zamanlı veri akışını ve analizini sağlar.

Endüstri 4.0'a Uygun

Dünyada son endüstri gelişmesi olarak kabul gören Endüstri 4.0 teknolojilerine uyumlu olacak şekilde platformun altyapısı geliştirilmiştir.

Esnek ve Genişleyebilir Altyapı

Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara uyum sağlayacak esnek ve genişleyebilir bir mimariye sahiptir.

Kolay Kullanım Arayüzü

Kodlamaya gerek kalmadan yeni grafikler, tablolar, özet rapor ekranlar ve detaylı dökümanlar üretebilme yeteneğine sahiptir.

Kolay Entegrasyon

İşletmenizdeki her türlü veri veya veri üreten ekipman ile hızlı ve kolay şekilde entegre olur, hemen kullanmaya bağlamanızı sağlar.

İleri Seviye Güvenlik

Güçlü kontrol yönetim ve ek güvenlik katmanları altyapısıyla işletmelerinizdeki veriler en üst seviye güvenlik ile korunur.

Büyük veri analizi Öncül bakım hizmetleri Uyarı ve alarm tanımlama Anomali tespiti

Kullanım alanları

Mind 4.0 güçlü ve esnek yapısı sayesinde scada, IOT, sensör ya da log verilerinin analizine ihtiyaç duyulan imalat, ulaşım, raylı sistemler, akıllı şehirler, lojistik, enerji gibi pek çok sektörlerde kullanılabilmektedir.

  • Farklı SCADA sistemlerinde dağıtık olarak tutulan verinin tek merkezde birleştirilmesi ve analiz edilmesi sağlanır.
  • Farklı uç noktalardan toplanan verinin uzun süreli erişim sağlanacak şekilde sağlıklı bir biçimde tutulması ve geçmişe yönelik analizlerin yapılabilmesi sağlanır.
  • Mevcut cihazlardaki arızaların gerçek zamanlı olarak tespit edilebilmesi sağlanır.
  • En çok arıza üreten cihazlar ve bu arızalara neden olabilecek etkenlerin analiz edilebilmesi sağlanır.
  • İş zekası bileşeni sayesinde üretilen gerçek zamanlı veriler işlenerek bu veriler üzerinde karmaşık kuralların yürütülebilmesi sağlanır.
  • Farklı sektörlerde farklı veri modellerine göre veri entegrasyonları hızla yapılabilir.
  • Farklı uç noktalardan veri alabilmek için gerekli bağlayıcılara (connector) sahiptir.
  • Analiz bileşeni üzerinde belirli örüntüler tanımlanarak bu örüntülerle eşleşen durumlarda error, warning, alert, alarm gibi uyarı mesajları üretilebilmektedir.
  • Analiz verileri üzerinde anomali tespiti yapılarak olası problemler önceden tespit edilebilmektedir.

Teknik özellikler

Mind 4.0 büyük veri analizi konusunda dünyada genel kabul görmüş, esnek, genişleyebilir, ölçeklenebilir, düşük hata toleranslı, hızlı veri işleme kapasitesine ve yüksek performansa sahip teknoloji standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir.

Ölçeklenebilirlik

Dağıtık olarak istenilen sayıda sunucu üzerinde çalıştırılabilir.

Düşük gecikme

Mind 4.0 gerçek zamanlı verileri çok hızlı bir şekilde işleyebilme kapasitesine sahiptir.

Hata toleransı

Mind 4.0 güçlü mimari yapısı sayesinde verileriniz hatasız olarak toplama ve işleyebilme özelliğine sahiptir.

Yüksek kullanılabilirlik

Donanım ve network arızlarında bile verinizi güvenli olarak saklar ve sürekli erişilebilir olmasını sağlar.

Ürün Görselleri

Teknolojiler

Mind 4.0 ürününde açık kaynak dünyasının güçlü teknolojileri, bilgi birikimimiz ile harmanlanmıştır.