PHE Projesini Başarıyla Tamamladık

13.01.2021 haber

ITEA-3 Smart Health çağrısında desteklenen ve MANTİS’in ülke koordinaötrü olduğu PHE projesi, 3 yıl süren yoğun ve başarılı çalışmalarının neticesinde, proje ortağı tüm firmaların katılımı ile gerçekleştirilen başrılı bir sunumla sonlandırıldır. Phew projesi; hastalarla ilgili olarak sağlık verilerinin sürekli olarak izlenmesi ve analiz edilmesi ile koruyucu, önleyici tedbirlerin uygulanmasını sağlayacak, etkileşimli, kişiselleştirilebilen ve dinamik bir e-koçluk yazılım sisteminin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Proje kapsamında geliştirilen PHE platformu; hastalar ve hekimleri online bir platform üzerinde bir araya getirmek, hastalara kişiselleştirilmiş bir koçluk sistemi sunmak, sunulan koçluk planlarının online olarak izlenmesini ve müdahale edilebilmesini sağlamak, giyilebilir cihazlardan toplanan verilerin gerçek zamanlı olarak işlenmesini sağlamak, kullanıcıların günlük aktivitelerinin tespiti, koçluk planlarına göre hastaların profil modellemelerinin oluşturulması, koruyucu ve önleyici bakım hizmetlerinin sağlanması ve yüksek kalite ve düşük maliyetli bir uygulama ortamı sunulması gibi yeteneklere sahiptir.

Projeyle ilgili ayrıntılı bilgilere PHE resmi sitesi ve PHE tanıtım broşüründen erişebilirsiniz.