ITEA-3 Call 7 Çağrısına İki Yeni Proje

15.02.2021 haber

MANTİS ITEA-3 Call 7 çağrısına, akıllı sağlık konusunda, HekDisco: Healthcare Knowledge Discovery ve Secure E-Health isimli iki yeni proje ile katıldı.

Sağlık bilişimi alanında daha önce başarıyla tamamladığı ar-ge çalışmalarına çığır açıcı yeni uygulamalar eklemek isteyen firmamız, bu alanda büyük veri analizi ve derin öğrenme tabanlı çalışmalarını kesintisiz olarak devam ettirmektedir. Hem fikir sahibi hem de proje koordinatörü olduğumuz HekDisco projesinde; hastanelerde yatan hastalar üzerinde gerçekleştirilen tedavilere yapay zeka tabanlı yeni bir bakış açısı getirerek, insan kaynaklı hataların en aza indirilmesini hedeflenmektedir.

HeKDisco projesi ile birlikte, hastaların nitel, nicel, genetik, coğrafi ve çevresel bilgileri gibi kişisel bilgileri ile birlikte sağlık kuruluşlarında bulunan diğer hastalara ait verilerde yapay zeka yöntemleri ile işlenerek hekimlerin daha sağlıklı kararlar verebilmeleri için anlamsal bir arama ve analiz sistemi sunulması hedeflenmektedir.

HeKDisco projesi ile birlikte hekimlerin hem teşhis hem de tedavi yöntemlerini belirlerken kullanabilecekleri akıllı bir anlamsal arama motoru oluşturulması sağlanacaktır. Bu sayede, hekimler teşhis, tedavi, ilaç, hastalık, yan etki, semptom gibi armalarda, anlamsal ve ilişkisel sonuçlara hızlı ve doğru bir biçimde erişim sağlayabilecek ve yanlış kararlar verilmesinin önüne geçilecektir.

7 farklı ülkeden 12 firmanın yer aldığı projede MANTİS, Bilbest ve Virasoft firmaları ile birlikte çalışmalar yürütecektir. Ayrıca proje kapsamında Acıbadem Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile disiplinler arası ortak çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir.

Her iki proje de FPP değerlendirmelerinde başarılı bulunarak ITEA tarafından etiketlenmiştir.